Pil tilbage til abc dansk Pil tilbage til abc UK


Biodiversitet

Biologisk diversitet. Kommer af det græske: bios = liv og latinske diversus = forskelligartet. Er der en høj biodiversitet er der stor forskellighed i de arter, der er i et givent system eller område.