Pil tilbage til abc dansk Pil tilbage til abc UK


C:N forhold

Forholdet mellem kulstof til kvælstof. Har planter et højt C:N indhold indeholder planten meget C (kulstof) og lidt N (kvælstof). Planter med meget ligning, som store olieræddiker, har et højt C:N forhold, og er lang tid om at bliver nedbrudt i jorden. Vikke har et lavt C:N indhold og bliver hurtigt nedbrudt i jorden.