Pil tilbage til abc dansk Pil tilbage til abc UK


Drivhusgas

Vanddamp (H2O), kuldioxid (CO2), methan (CH4), lattergas (N2O) og ozon (O3). CH er 28 gange så kraftig som CO og  N2O er 289 gange så kraftig som CO2. Drivhusgasser er med til dels at opretholde drivhuseffekten, men også den forøgede drivhuseffekt, som er skyld i klimaforandringerne.