Pil tilbage til abc dansk Pil tilbage til abc UK


Efterafgrøde

Den afgrøde der kommer efter en hovedafgrøde. Funktionen af efterafgrøden kan fx være jordløsning, opsamling af næringsstoffer, mobilisering af fosfor i jorden, højere biodiversitet, skabe levested for insekter og fugle samt kulstoflagring. De forskellige arter af efterafgrøder har forskellige virkemekanismer. 

I Commodicarbon programmet skal man indsætte efterafgrøden forud for hovedafgrøden. Står man i Markstrategifanen, skal man altså indtaste hvordan efterafgrøde praksis forud for den kommende  hovedafgrøde.