Pil tilbage til abc dansk Pil tilbage til abc UK


Halm

I Conservation Agriculture efterlader man altid halmen på marken for at tilbageføre næringsstoffer til jorden. I Commodicarbon programmet vil man gerne appellere til at man snitter og efterlader halmen efter høst i stedet for at sende det til afbrænding.