Pil tilbage til abc dansk Pil tilbage til abc UK


Kontrol

I den periode man er committet til Commodicarbon programmet bliver der foretaget kontrol af marker via satellit for at sikre, at man overholder de tiltag man har meldt ind i Markstrategien. Derudover bliver landmandens Markstrategi verificeret hvert år, inden CO2e reduktionerne bliver omdannet til certifikater.