Pil tilbage til abc dansk Pil tilbage til abc UK


Kulstof

Kulstof/carbon er det grundstof, der danner grundsten for alt liv på jorden og alle levende organismer består af store dele kulstof. Kulstof i jorden er essentiel for at planter kan vokse og trives. En stor mængde af den CO2, der er i atmosfæren i dag kommer oprindeligt fra undergrunden, hvor den er blevet brændt af i form af fossile brændsler.