Pil tilbage til abc dansk Pil tilbage til abc UK


Mykorrhiza

Der findes en gruppe svampe, der hedder arbuskulære mykorrhiza svampe (AMS), som danner symbiose med en lang række planter, dog ikke korsblomstrede arter som raps og olieræddike. Svampene binder kvælstof fra atmosfæren, hvorfra en del bliver overført til planten og svampen får til gengæld sukkerstoffer fra planten. Ved at planten har dette ekstra “rodnet” i form af svampehyfer, kan planen trække næringsstoffer fra et større område end dens “normale” rodnet.