Pil tilbage til abc dansk Pil tilbage til abc UK


No till (direkte såning)

Oversat betyder no till ingen pløjning. Når man opererer under “no till” systemet laver man ingen jordbearbejdning og sår direkte.