Pil tilbage til abc dansk Pil tilbage til abc UK


Økologisk produktion

Brugen af reduceret eller direkte såning er ikke en del af økologi reglerne. I denne dyrkningspraksis anvender man pesticider, men ofte på en anden måde end i det traditionelt pløjede system. Der er flere økologer, der ser på hvilke dele af direkte såning systmet der kan implementeres i det økologiske og omvendt.