Pil tilbage til abc dansk Pil tilbage til abc UK


Humus – Organisk stof/materiale

Fællesbetegnelse for alle levende og døde organismer i jorden. Bakterier i jorden kan trække næringsstoffer (N, P, K og S) ud fra denne pulje og bruge dem selv, når de skal nedbryde planterester. Når planteresterne er nedbrudt indgår de i jordens pulje af næringsstoffer. Kaldes også SOM (soil organic matter).