Pil tilbage til abc dansk Pil tilbage til abc UK


Pesticider

Man anvender pesticider i reduceret jordbearbejdning og direkte sånings systemet, men ofte på en anden måde. Fx anvender man færre eller ingen insekticider, fordi der er mange nytte/rovdyr, der spiser de skadedyr der måtte være i marken. Dertil anvender man som regel glyphosat til at nedvisne efterafgrøder før såning af vårsæd i stedet for nedvisning af hovedafgrøden før høst.