Pil tilbage til abc dansk Pil tilbage til abc UK


Pløjning

Det er ikke tilladt at foretage pløjning eller anden kraftig jordbearbejdning såsom grubning eller dybdeharvning, når man er tilmeldt Commodicarbon programmet. Hvis landmanden pløjer efter denne har committet sig til Commodicarbon programmet skal landmanden tilbagebetale hele eller dele af de penge denne har fået for desolgte CO2e certifikater. Tilbagebetalingsperioden i Commodicarbon programmet er 3 år. Man må jordbearbejde ned til 10 cm når man er tilmeldt programmet og er i det system der er defineret som reduceret eller pløjefri dyrkning.