Pil tilbage til abc dansk Pil tilbage til abc UK


Strategipotentiale

Afhængigt af, hvilke actions eller tiltag landmanden foretager på marken vil Strategipotentialet være højt eller lavt. Hvis landmanden foretager handlinger på marken, der har en høj CO2e belastning bliver Strategipotentialet lille. Hvis markhandlingerne har en lille CO2e belastning bliver Strategipotentialet højere . Ergo: jo mindre CO2e belastning, jo højere Strategipotentiale

De actions på marken man får det største strategipotentiale ved er:

  • Efterafgrøder i lang tid
  • Direkte såning
  • Lavere gødningsmængder og konvertering fra handels- til organiske gødningstyper