Pil tilbage til abc dansk Pil tilbage til abc UK


Resistens

Når en organisme (planter, svampe, bakterier) bliver ”ufølsomme” overfor et middel, der førhen ville skade dem. Det kan være resistent rajgræs, der er resistent overfor flere grupper af herbicider (SU, DIM og FOB).