Pil tilbage til abc dansk Pil tilbage til abc UK


SOC: soil organic carbon

Jordkulstof; mængde kulstof der er bundet I jorden. Jordkulstof er både organisk stof og uorganisk kulstof (fx carbonatmineraler, som kalk).