Skip to main content

2024 er året hvor den regenerative bevægelse tager fart

28. maj 2024

“Regenerativt landbrug” har gennem 2023 været det nye buzzword inden for bæredygtige dyrkningssystemer, men for landbrugskonsulenterne i Agroganic er det meget mere end et buzzword. Principperne om bæredygtige landbrugspraksiser er nemlig præcis det, Agroganic konsulenter har arbejdet med i årtier, og derfor har vi valgt at tage ordet til os. Agroganic har altid stræbt efter at være førende inden for bæredygtigt landbrug, og gennem hele sidste år arbejdede vi intensivt med at få regenerativt landbrug på dagsordenen hos vores kunder og hos store virksomheder. Vi ser flere interessere sig for det end nogensinde før, og 2024 står for alvor i det regenerative landbrugs tegn.

Hvad er det nu lige regenerativt landbrug betyder?

Du har måske hørt ordene “regenerativt landbrug” brugt til højre og venstre, men hvad dækker det egentlig over? Det er sådan set et glimrende spørgsmål, fordi der findes endnu ikke en officiel definition på præcis hvilke principper der skal følges for at et landbrug kan anerkendes som regenerativt. I Agroganic arbejder vi med fire regenerative kerneprincipper: 1) Minimal jordbearbejdning, 2) permanent plantedække, 3) afgrødediversitet, og 4) reduceret syntetisk input.

Det vil sige at Agroganic regenerative marker dyrkes pløjefrit med varierede afgrøder, brug af efterafgrøder der gavner jorden, og minimal brug af kemisk gødning og sprøjtemidler. Alle principperne er bestemt efter hensigten at jorden skal dyrkes på så bæredygtig en måde som muligt. Derfor mener vi også, at det er en del af den regenerative bevægelse hele tiden at holde sig opdateret på den nyeste forskning inden for bæredygtige måder at dyrke på.

Regenerativt er vejen frem

I Agroganic ser vi frem til et spændende år hvor vi fortsat arbejder med at udbrede den regenerative dagsorden. Vi har flere samarbejder med virksomheder liggende klar til det nye år og vi glæder os til de spændende, regenerative udfordringer, vi har i vente. Vores håb for 2024 er at kunne samle mere af industrien og lave projekter på tværs af virksomheder, landmænd og organisationer for at sørge for at den regenerative bevægelse for alvor tager fat.

Hvis du er en del af de landmænd, organisationer eller virksomheder, der ønsker at komme med på den regenerative dagsorden, så kontakt Agroganic i dag for at høre mere om hvad vi kan gøre for at hjælpe jer på vej.