Skip to main content

Regenerering af jorden gennem bæredygtige landbrugsmetoder

Behovet for effektive landbrugssystemer, der er robuste, højtydende og miljømæssigt ansvarlige, er større end nogensinde. Hvis vi vil fortsætte med at drive landbrug i fremtiden, er vi nødt til at ændre vores metoder. Regenerativt landbrug kan være en del af løsningen. Begrebet regenerativt landbrug blev opfundet i 1980’erne for at beskrive en måde at drive landbrug på, som ville bekæmpe de stigende udfordringer med jordforringelse, tørke og afgrødesygdomme, og begrebet har siden spredt sig over hele kloden.

Regenerativt landbrug er ikke kun en trend – det er fremtidens landbrug. Mange store virksomheder har også indset det, og virksomheder som Nestlé, Arla og Carlsberg efterspørger regenerative afgrøder. Regenerativt landbrug har vist sig at øge jordens frugtbarhed, biodiversitet og modstandsdygtighed under ekstreme vejrforhold såsom tørke eller overdreven nedbør.Der er ingen universel definition af regenerative landbrugsprincipper, men hos Agroganic arbejder vi med disse fire kerneprincipper.


  1. Ingen pløjning og direkte såning for minimal jordforstyrrelse

Pløjning og jordbearbejdning skader jordstrukturen og gør den sårbar over for vind- og vanderosion. Når jordens makro- og mikroporer ødelægges under jordforstyrrelser, forringer det jordens evne til at holde på vandet og efterlader afgrøder mere sårbare under tørke. Jordforstyrrelser frigiver også CO2 og eroderer humus fra jorden, hvilket nedsætter jordens frugtbarhed.

No-till praksis, som direkte såning, beskytter jorden, efterlader porerne intakte, lader vandet infiltrere og tilbageholdes i stedet for at løbe væk. Det er gavnligt for jordens biologi som regnorme og svampe, som både øger jordens evne til at danne aggregater og er gavnligt for næringsstofkredsløbet og optagelsen af næringsstoffer. At praktisere ingen jordbearbejdning øger også jordens organiske stof, reducerer CO2-emissioner og har potentialet til også at forbedre kulstofbindingen.

Måden vi praktiserer minimal jordforstyrrelse på er ved at så direkte og hverken bruge pløjning eller dybharvning, men kun stribebearbejdning og jordbearbejdning på lav overflade.


2. Permanent jorddække med dækafgrøder

At have planter, der vokser i jorden året rundt, forbedrer jordens sundhed og mindsker kulstofemissionerne. De rødder, der vokser i jorden, forhindrer erosion og danner makro- og mikroporer, hvilket forbedrer jordens struktur og forhindrer udvaskning af næringsstoffer. Bladene på det permanente plantedæksel øger markernes evne til at binde CO2, og at efterlade planterester i jorden i stedet for at pløje sikrer, at kulstoffet bliver i jorden i stedet for at blive frigivet til atmosfæren, hvilket også øger jordens humusindhold. . Det grønne dække giver også skygge til jorden, hvilket øger jordens fugtighed og mindsker fordampningen.

I praksis opnås permanent jorddække ved at dyrke dækafgrøder på hele det tilgængelige areal med det formål at have levende rødder året rundt. Organisk materiale såsom halm fjernes ikke fra marken efter høst.


3. God afgrøderotation

Et gennemtænkt sædskifte er afgørende for bekæmpelse af skadedyr og ukrudt. Rotation mellem forskellige typer afgrøder kan bryde skadedyrscyklusser, mens det hjælper gavnlige mikrober i jorden med en mere varieret kost. Forskellige afgrøder har forskellige behov for næringsstoffer og er sædvanligvis sårbare over for forskellige sygdomme og skadedyr, så rotation af hvilken afgrøde der dyrkes på hvilke marker kan reducere næringsstofnedbrydning og mindske behovet for pesticider. Rotation mellem nitrogenfikserende afgrøder som hestebønner og afgrøder, der har brug for meget nitrogentilførsel, som majs, kan også reducere behovet for gødning.

At opnå en mangfoldig sædskifte involverer at plante forskellige afgrødearter og -familier år efter år, samt at integrere ledsagende afgrøder, dækafgrøder, polykulturer og flerårige afgrøder i ens sædskifte.


4. Reduktion af syntetisk input

Vi går ind for at bruge så lidt syntetisk input som muligt, selvom vi anerkender, at en vis mængde kan være nødvendig for at opnå en vellykket høst uden jordbearbejdning. Vi sigter mod at reducere brugen af pesticider og kunstgødning ved at anvende integreret skadedyrsbekæmpelse (IPM), forskellige dækafgrødeblandinger og præcisionslandbrug, som giver os mulighed for kun at anvende den optimale mængde, hvor det er nødvendigt, i stedet for at spilde værdifulde ressourcer på at behandle hele marken. Derudover bruges biostimulanter eller bladgødskning til at øge effektiviteten af vores syntetiske input.


ADD-ONS

Recirkulering af næringsstoffer

Det er vigtigt at anvende de ressourcer vi har til rådighed og derfor mener vi at recirkulering af ressourcer er det næste skridt. Gødning fra husdyr, kommunal kompost og recirkuleret gødning fra biogas, slam m.m. er alle værdifulde organiske materialer vi kan inkorporere i jorden for at forbedre jordstrukturen og humus- samt næringsstofindholdet.

Natur på gården

Et bæredygtigt landbrug tager hensyn til biodiversiteten og hjælper naturen. Når man har styr på sine regenerative principper i marken, bør man inkorporere initiativer til at højne naturen uden for marken og dermed få den samlede biodiversitet til at stige på gården. Det kan gøres på mange forskellige måder alt efter hvilken type ejendom, man råder over. For eksempel kan man lave områder med vilde blomster, oprette læhegn, få lavet vandhuller, dyrke skovlandbrug osv. 


Ønsker du at høre mere?

Ring til os på +45 2010 0096

Eller send os en mail på contact@agroganic.com