Skip to main content

Dokumentér din gårds bæredygtighed

29. maj 2024

Dit første spørgsmål kan være: hvad er en ESG-rapport egentlig? ESG står for Environment (E), Social (S) og Governance (G), og at lave en ESG-rapport er en måde at dokumentere den bæredygtige udvikling af din virksomhed. I denne artikel forklarer vi, hvordan ESG-rapporter kan være gavnlige for dig, og hvordan det fungerer.

Landmænd leverer vigtige fødevarer, foder og brændstof til verden. Bæredygtighed kan defineres som at minimere indvirkningen på planeten og samtidig opfylde forbrugernes og samfundets behov. Din landbrugsvirksomhed, som enhver virksomhed, er dybt sammenflettet med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige perspektiver, og emnerne repræsenterer muligheder at forfølge såvel som risici, der skal undgås.

Hvis du ejer og dyrker jord, er det en fordel at begynde at dokumentere din bæredygtige indsats og indsatsområder i en ESG-rapport hellere før end senere. ESG-rapportering kan hjælpe med at pege på forretningsmuligheder samt risici for landmænd og jordejere. Samtidig fungerer det som dokumentation for den aktuelle bæredygtighedsindsats og fremskridt. Dokumentationen fungerer som en bæredygtighedsforsikring og risikovurdering for dine interessenter.

Hvad er komponenterne i ESG-rapporten?

E i ESG, miljøkriterier, omfatter de ressourcer, din virksomhed optager, den rest, den udleder, og konsekvenserne for levende væsener som følge heraf. For en landbrugsvirksomhed er vigtige områder at fokusere på vand- og luftkvalitet, natur og biodiversitet, jordens frugtbarhed og optimal ressourceudnyttelse. E omfatter ikke mindst CO2-udledning og indflydelse på klimaændringer.

S, sociale kriterier, omhandler de relationer, din virksomhed har, og det omdømme, den fremmer med mennesker og institutioner i de samfund, hvor du dyrker jorden og driver forretning. For landbruget omsættes S til områder som medarbejdertrivsel og arbejdsforhold, husdyrsundhed og velfærd, samt lokal forankring og samspil med lokalsamfundet.

G, governance, er det interne system af praksis, kontrol og procedurer, som din virksomhed vedtager for at styre sig selv, træffe effektive beslutninger, overholde lovgivningen og opfylde behovene hos eksterne interessenter. At arbejde aktivt med virksomhedens strategi, en grundig risikostyringsordning og tredjepartscertificeringer, som Global GAP, er måder at etablere god ledelse af din virksomhed på.

En stærkt miljø-, social- og governance- (ESG) profil kan skabe værdi for dig på fem væsentlige måder:

Toplinjevækst: En stærk ESG profil hjælper virksomheder med at komme ind på nye markeder og ekspandere på eksisterende markeder, mens det også driver forbrugernes præferencer.

Omkostningsreduktioner: Ressourceeffektivitet er et skridt i den bæredygtige retning, samtidig med at det optimerer det økonomiske resultat.

Produktivitetsløft: En stærk ESG profil kan hjælpe med at tiltrække og fastholde kvalitetsmedarbejdere, hvilket er meget ønskeligt, da medarbejderudskiftning sænker produktiviteten betydeligt. Samtidig kan det øge motivationen og bidrage til en følelse af formål.

Investerings- og aktivoptimering: Når det kommer til ESG, er det vigtigt at huske på, at en gør ingenting-tilgang normalt er en eroderende linje, ikke en lige linje. Mens investeringer for at opdatere din drift kan være betydelige, kan det i sidste ende være den dyreste løsning at fortsætte med at stole på mindre bæredygtige stalde, udstyr eller praksis. Spillereglerne ændrer sig hele tiden: Forbud eller begrænsninger af mindre bæredygtig produktion vil sandsynligvis indføre nye begrænsninger. Forbrugerpræferencer, der flytter markedsandele i retning af større bæredygtighed, vil påvirke markedsværdien af produktionsfaciliteter, herunder gårde, der ikke er opdateret.

Lovgivningsmæssige og juridiske indgreb: Virksomhedens adfærd, der anses for uholdbar af samfundet, er tilbøjelig til at betale skatter og bøder, såsom kulstofemissioner. På den anden side bliver foranstaltninger til større bæredygtighed undertiden subsidieret af regeringen eller EU som tilskud til investering i grøn teknologi eller økoordninger, en del af EU’s CAP-reform, som har til formål at tilskynde til vedtagelse af bæredygtige landbrugsmetoder.

 

En stærk ESG-profil kan se ud som følger:
Toplinjevækst Tiltræk kunder med mere bæredygtige produkter: Nogle meget store aktører i fødevaresektoren som Orkla, Nestlé og Unilever efterspørger allerede mere bæredygtige landbrugsmetoder som conservation agriculture eller regenerativt landbrug fra deres leverandører. Opnå bedre adgang til ressourcer, herunder finansiering.
Omkostningsreduktioner Lavere energiforbrug. Reduceret brug af pesticider.
Produktivitetsløft Øg medarbejdernes motivation. Tiltræk talent gennem større social troværdighed.
Investerings- og aktivoptimering Forbedre investeringsafkastet ved bedre at allokere kapital på lang sigt (f.eks. mere bæredygtige bygninger, udstyr og processer på landbrugsejendom). Sikre din gårds markedsværdi. Undgå investeringer, der måske ikke betaler sig på grund af længerevarende ESG-problemer.
Lovgivningsmæssige og juridiske indgreb Dokumentere ansvarlig adfærd og bæredygtig udvikling. Optjen EU-tilskud og/eller statsstøtte.

 

Fordelene ved ESG-rapportering er mange, og hos Agroganic har vores konsulent Kirsten Marie Risbjerg stor erfaring med emnet og står klar til at hjælpe dig med at lave dit ESG-forslag. Kontakt os her for at høre mere om, hvad ESG kan gøre for dig, og hvordan vi kan hjælpe dig.