Skip to main content

Glyphosat og det regenerative landbrug

28. maj 2024

Læs med og få en mere nuanceret holdning til debatten om RoundUp

EU-kommissionen har fornyet godkendelsen af glyphosat (aktivstoffet i RoundUp) med 10 år til forargelse for aktivister og miljøorganisationer. Men ved du hvad miljø-konsekvenserne af alternativerne er?

I Agroganic er vi glade for glyphosat, og det er klart, vil nogen måske sige, fordi vi er en landbrugsvirksomhed. Men det stikker dybere end det. Vi er nemlig også glade for natur, biodiversitet og bæredygtighed. Synes du det virker som modstridende holdninger? Så læs med her.

Lad os snakke om alternativerne

Vi vil allesammen gerne have mad på bordet. Det kræver, at vi dyrker jorden, hvilket inkluderer ukrudtsbekæmpelse på den ene eller anden måde. Hvis glyphosat forbydes, er der kun ét alternativ: jordbearbejdning.

Hvorfor kan man ikke bare vælge et mere skånsomt middel? Fordi det ikke findes. Roundup er det mest benyttede ukrudtsmiddel på verdensplan, netop fordi det er det mest gennemtestede, skånsomme og effektive middel, der eksisterer. Det er det eneste bredspektrede herbicid, der er godkendt i EU. Andre steder i verden bruges midlerne paraquat og glufosinate som bredspektrede ukrudtsmidler, men disse er ikke tilladt i EU på grund af deres langt større toxicitet og miljøkonsekvenser.

Hvis vi derimod er nødt til at lægge kemien på hylden og bekæmpe ukrudtet mekanisk, skal vi pløje og harve. Problemet med dette er, at jordbearbejdning har negative konsekvenser for klimaet, jordsundheden og biodiversiteten. Pløjning er i sagens natur en total habitat-destruktion, der ødelægger levesteder, ikke kun for ukrudtet, men også for insekter, svampe, regnorme, jordrugende fuglearter, og andre jordlevende organismer. Siden glyphosat kun virker på grønne planter, er det en meget mere skånsom metode, der påvirker langt færre organismer.

Glyphosat er vejen mod færre sprøjtemidler

Det er derfor, vi i Agroganic tror på, at pløjefri, regenerativ dyrkning er en del af fremtidens bæredygtige landbrug, og det inkluderer glyphosat. Glyphosat gør det muligt at dyrke på måder, der er meget mere skånsomme overfor omgivelserne. Alle, der arbejder med regenerativt landbrug på storskala, ville være nødt til at omlægge og dyrke på en mindre bæredygtig måde med flere pesticider, hvis glyphosat blev forbudt.

I regenerativ dyrkning benytter vi os af principper, der gør, at vi i vid udstrækning kan undgå at sprøjte. For eksempel ved ikke at lave jordbearbejdning kan der leve mange flere nyttedyr i marken, som hjælper med at bekæmpe skadedyr. Det gør, at mange regenerative landmænd ikke behøver at sprøjte med insekticider, eller sprøjter langt mindre end i konventionelt dyrkede systemer.

Desuden er et kerneelement i regenerativ dyrkning at bruge efterafgrøder, der tilfører næring til jorden, forbedrer jordstrukturen og mindsker udvaskning, men disse skal typisk nedvisnes med glyphosat i foråret for at kunne så hovedafgrøden.

Mængden af ukrudtsbekæmpelse, der er nødvendig i regenerative systemer, er typisk også mindre end i konventionelle og økologiske. Det skyldes, at når der ikke pløjes, bliver der ikke vendt rundt i jordens frøbank, hvilket fører til en mindre mængde fremspirende ukrudt. Ved målrettet ukrudtsbekæmpelse med glyphosat og uden at pløje, vil ukrudtsfrø-puljen i jorden blive mindre efter en årrække, og dermed føre til mindre behov for at sprøjte med glyphosat.

Regenerativt landbrug er fremtiden

Debatten om glyphosat er en debat om hvordan vi opnår et mere bæredygtigt landbrug. I Agroganic tror vi på, at et pløjefrit, regenerativt landbrug, er vejen til en mere bæredygtig fremtid, hvor der også er plads til naturen – og det inkluderer indtil videre glyphosat. Når man omlægger til pløjefri dyrkning er man afhængig af at kunne ukrudtsbekæmpe med glyphosat for at få det nye dyrkningssystem til at lykkes.

Det er derfor vi mener at glyphosat er det mest skånsomme alternativ, og derfor vi er glade for EU-kommissionens beslutning om at forlænge brugen af glyphosat.

Hvis du er nysgerrig på at lære mere om pløjefrit og regenerativt landbrug, så kontakt Agroganic i dag for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere om Agroganic definition af de regenerative principper her: https://agroganic.com/regenerative-agriculture/