Skip to main content
Change to English

Sådan planlægger du et optimalt sædskifte

1. februar 2024

Dyrkning af monokulturer år efter år øger risikoen for vedvarende ukrudt, sygdomme og skadedyr

Et velovervejet sædskifte er essentielt for skadedyrs- og ukrudtsstyring og er en nøglestrategi i regenerativt landbrug. Ved at skifte mellem forskellige typer afgrøder kan man bryde skadedyrs- og ukrudtscyklusser samtidig med, at man hjælper gavnlige mikroorganismer i jorden. Her er alt, hvad du behøver at vide for at opnå et succesfuldt sædskifte.

Hvad er fordelene ved en god afgrøderotation?

Forskellige afgrøder er sårbare over for forskellige sygdomme og skadedyr, så ved at skifte hvilke afgrøder, der dyrkes på et specifikt sted, kan du begrænse spredningen af sygdomme og skadedyr, der er forbundet med en bestemt afgrøde. Nogle afgrøder er særligt sårbare over for problematiske sygdomme, som kålbrok i raps, der i årevis kan gøre det umuligt at dyrke korsblomstrede arter på de samme marker. Ved at skifte mellem ikke kun forskellige afgrødesorter, men også forskellige plantefamilier, kan du begrænse spredningen af sådanne sygdomme.

En anden fordel er, at et velplanlagt sædskifte kan udnytte næringsstoftilførslen bedre. Hver afgrøde optager en specifik sammensætning af næringsstoffer, og nogle afgrøder optager mere af visse næringsstoffer end andre, som raps, der optager mere svovl end andre afgrøder. Dette betyder, at ved at skifte mellem forskellige afgrøder med forskellige næringsbehov, får man mest muligt ud af næringsstoftilførslen.

Ved at vælge afgrøder med forskellige rodstrukturer og -dybder er det muligt at udnytte flere af næringsstofferne i jorden. Den bedste måde at gøre dette på er at vælge en afgrøde med korte rødder først, efterfulgt af en afgrøde med dybere rødder for at optage eventuelle næringsstoffer, der har bevæget sig dybere ned i jorden. At variere mellem afgrøder med pælerødder og trævlerødder giver adgang til mere af området i jorddybden, hvilket sikrer, at mindre af næringsstoftilførslen går til spilde.

Nøglen til en god afgrøderotation er planlægning

For mange landmænd er planlægning af sædskiftet en eftertanke, men for at få de optimale fordele ud af din hoved- og efterafgrøde skal det planlægges i god tid. At bruge den nødvendige tid på at planlægge det for flere år vil betale sig i fremtiden. Hvis man planlægger en god forfrugt kan resultere i en bedre hovedafgrøde.

Disse er grundreglerne at huske, når du planlægger dit sædskifte:

  1. Jo mere varieret, jo bedre. skift mellem forskellige arter, men også forskellige plantefamilier.
  2. Husk at inkludere dine efterafgrøder i din afgrøderotation. Planlæg afgrøderne på en måde, der sikrer plantevækst året rundt. Hvis du høster tidligt, vær klar til at etablere en tidlig efterafgrøde.
  3. Vælg afgrøder med forskellige rodtyper. Lave rødder først, dybe rødder derefter.
  4. Vælg afgrøder, der har forskellige næringskrav, og brug det til din fordel. Brug kvælstof-fikserende afgrøder før afgrøder, der har et højt kvælstofbehov.
  5. Skift mellem vårsåede afgrøder og efterårsåede afgrøder for at slippe af med forskellige typer af ukrudt.
  6. Brug tid på planlægning og tænk langsigtet. Planlæg din afgrøderotation for en periode på fem år i stedet for ét år ad gangen.

Hvis du har brug for hjælp til at planlægge dit sædskifte, står vores plantekonsulenter klar til at hjælpe! Vi har årtiers erfaring med regenerativt landbrug og kan hjælpe dig med at planlægge det sædskifte, der vil være mest fordelagtig for dit landbrug. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig.