Skip to main content
 • Pløjefri dyrkning

Hvordan pløjefri dyrkning forbedrer jordsunheden og giver bedre afgrøder

27. maj 2024

Lad ploven stå og spar tid og penge – samtidig med at du forbedrer jordens sundhed og skaber bedre vilkår for biodiversiteten 

Intensiv pløjning har været en selvfølge i landbruget i årtier, men det har også medført udpining af mange landbrugsjorde og trange forhold for biodiversiteten. I de senere år er pløjefri dyrkning blevet et reelt alternativ, der har mange fordele. Blandt andet kan det nedsætte omkostninger og tidsforbrug i marken, samt forbedre jordsunheden og give bedre forhold for biodiversiteten

Fordelene ved minimal jordforstyrrelse

Pløjefri dyrkning er en landbrugspraksis, der undgår at forstyrre jorden gennem pløjning. I stedet sås frø direkte i uforstyrret jord ved hjælp af en direkte såmaskine. Denne metode står i skarp kontrast til konventionel pløjning, som involverer at vende det øverste jordlag for at forberede det til såning. De største fordele ved minimal jordforstyrrelse inkluderer:

 • Forbedring af jordstruktur og -sundhedPløjning ødelægger jordens aggregater og porer, der er essentielle for vandinfiltration og rodvækst, hvilket giver en kompakt og uigennemtrængelig jord. Pløjefri dyrkning bevarer disse strukturer, hvilket fremmer vandretention og rodudvikling. Studier viser, at pløjefri jord har betydeligt højere vandinfiltrationsrater og holder bedre på fugten, hvilket er altafgørende i tørkeperioder.
 • Øget kulstofbinding
  Pløjning udsætter jordens organiske materiale for ilt, hvilket fremskynder nedbrydningen og frigiver CO2 til atmosfæren. Pløjefri dyrkning reducerer denne proces og øger jordens organiske kulstof. Forskning indikerer, at pløjefri dyrkning kan øge jordens organiske kulstof ved at binde CO2 fra atmosfæren, hvilket gør det til den bedste strategi for at mindske negative klimaeffekter fra landbruget.
 • Forbedrer jordens mikrobielle aktivitet
  Det uforstyrrede jordmiljø i pløjefri systemer fremmer et rigt mikrobielt økostystem. Disse mikroorganismer spiller en vigtig rolle i næringsstofkredsløbet, sygdomsforebyggelse og nedbrydning af organisk materiale. Undersøgelser tyder på, at mikrobiel biomasse og diversitet er betydeligt højere i pløjefri jord sammenlignet med konventionelt pløjet jord.
 • Bedre forhold for biodiversiteten
  Pløjefri dyrkning giver bedre vilkår for biodiversiteten både over og under jorden. Rester fra tidligere afgrøder, der efterlades på jordoverfladen, giver habitat og føde til en række organismer, herunder insekter, regnorme og små pattedyr. Studier har vist, at pløjefri marker har højere populationer af gavnlige insekter og regnorme, som bidrager til skadedyrsbekæmpelse og jordens sundhed.

Økonomiske og operationelle fordele

Udover de økologiske fordele tilbyder pløjefri dyrkning også betydelige økonomiske og driftsmæssige fordele:

 • Omkostningsbesparelser
  Pløjefri dyrkning reducerer behovet for arbejdskraft, brændstof og maskinvedligeholdelse forbundet med pløjning. Ved at undlade pløjning kan man spare på disse driftsomkostninger.
 • Tidsbesparelse
  Pløjning og harvning er tidskrævende processer. Pløjefri dyrkning giver færre ture i marken, og gør forberedelsen af såbedet hurtigere. Denne tidsbesparelse kan være særligt rar at have i år med snævre så-perioder, hvor såningen skal foregå over kort tid.
 • Forbedrede afgrødeudbytter
  Selvom overgangen til pløjefri dyrkning kan involvere en indledende omstillingsperiode med lavere udbytter, har langtidsstudier vist, at pløjefri systemer kan opnå samme eller endda højere udbytter end konventionelle systemer. Forbedret jordfugtighed, øget næringsstoftilgængelighed og bedre jordstruktur er nogle af grundene til de gode udbytter.

Pløjefri dyrkning er kommet for at blive

Pløjefri dyrkning har hidtil været betragtet mere som en eksperimenterende tilgang mere end et reelt alternativ på professionel skala. Men med ny teknologi og forbedrede direkte såmaskiner er det muligt at dyrke pløjefrit på stor skala. Ved at bevare jordstrukturen, forbedre kulstofbinding, øge mikrobiel aktivitet og fremme biodiversiteten, bidrager pløjefri dyrkning til forbedring af jordens sundhed og miljømæssig bæredygtighed. Derudover gør de økonomiske og operationelle fordele, herunder omkostningsbesparelser, tidsbesparelse og potentielle udbytteforbedringer, pløjefri dyrkning til en levedygtig mulighed for landmænd, der vil prioritere at dyrke på en miljømæssigt forsvarlig måde og samtidig opretholde høje udbytter og økonomisk bæredygtighed.

Omlægning til pløjefri dyrkning kræver omhyggelig planlægning og tålmodighed, men de langsigtede fordele for både miljøet og for bedriften er absolut det hele værd!

Læs mere om pløjefri dyrkning som en del af regenerativt landbrug her.