Skip to main content

Kan biostimulanter være en del af fremtiden inden for regenerativt landbrug?

Temaet for Agroganic markforsøg i år er BIOSTIMULANTER

Kan biostimulanter være en del af fremtidens regenerative landbrug? Det har vi hos Agroganic sat os for at finde ud af. I løbet af de seneste år er en lang række af biostimulant-produkter kommet på markedet, og i år tester vi nogle af disse produkter for at undersøge deres virkning.

Hvad er biostimulanter? Biostimulanter er hverken pesticider eller gødning men en samlet betegnelse for en række substanser, der kan påføres såsæden, jorden eller afgrøden for at stimulere væksten. Der er mange forskellige typer biostimulanter, men nogle af de største grupper er aminosyrer, kompostekstrakt med mikroorganismer, og nitrogenfixerende bakterier. 

Hos Agroganic vil vi undersøge, om biostimulanter kan være et af fremtidens værktøjer, der kan føre til mere robuste afgrøder, højere udbytter og lavere input af pesticider og gødning. For at undersøge potentialet i biostimulanter udfører vi i år en række markforsøg, hvor vi undersøger virkningen af forskellige produkter, der indeholder aminosyrer eller kompostekstrakter i vinterhvede, vårbyg og hestebønner. 

Hvis du er lige så nysgerrig, som vi er, efter at finde ud af hvilken rolle biostimulanter kan komme til at spille i fremtiden, så følg med når vi i kommende artikler deler vores erfaringer fra markforsøgene. Du kan også kontakte os på contact@agroganic.com hvis du allerede nu vil være med til at implementere biostimulanter i din landbrugsvirksomhed.