Skip to main content
  • Direkte såning

Kom i gang med direkte såning

29. maj 2024

Direkte såning er en let måde at etablere din afgrøde på. Det kan spare tid og omkostninger, og det er godt for jorden. Under direkte såning placeres frø i stubbe af den tidligere afgrøde uden forudgående jordbearbejdning. Dette efterlader jorden porer intakte, bevarer jordens fugtighed og forhindrer spring af jordens frøbank. Minimal jordbearbejdning er et nøgleprincip i regenerativt landbrug og det er en fantastisk måde at regenerere en sund jord på.

Direkte såning har mange fordele, men hvordan sikrer du sig at forholdene er optimale?

Typiske problemer landmænd står over for, når de vil benytte direkte såning, er problemer med våd jord og kolde jordtemperaturer på grund af halmlaget fra den tidligere afgrøde der forhindrer jorden i at varme op så hurtigt som i en pløjet mark, og at afgrøderne komme frem senere” oplyser planteavlskonsulent Kristian Thomsen.

Heldigvis er der måder at løse alle disse problemer på.

For at benytte direkte såning skal jorden tørres nok op, så kordens porer ikke bliver beskadiget ved kørsel i marken og skaber vandlogning. Det er bedre at vente til jorden er tør nok, end at etablere tidligt og risikere at lukke jordens porer, hvilket forhindrer vandet i at dræne.

Du kan mindske risikoen for våd jord om foråret, hvis du sørger for at have en god jordstruktur med en stor regnormebistand for at skabe makroporer, som vil mindske vandfyldning og skabe bedre drænede marker. Etablering af en god dækafgrøde med pælerødder om efteråret vil også hjælpe med at dræne markerne om foråret.

Hvis du har problemer med kold jord på grund af resthalm fra den tidligere afgrøde, kan det være en fordel at fjerne halmlaget med en halmstrigle, så jorden varmes hurtigere op.

Direkte såning kan få afgrøderne til at komme lidt senere frem end på pløjede marker, men det kan kompenseres ved at øge antallet af frø ved såning. Den enkelte plante bliver måske mindre busket, men et øget antal planter vil kompensere for det” forklarer Kristian.

Klargøring af et godt såbed er afgørende for en veletableret afgrøde ved direkte såning for at sikre, at frøet er placeret præcist og har god kontakt med jorden. Det er vigtigt at vælge den rigtige såmaskine til marken. Der findes to typer direkte såmaskiner – tandsåmaskine og skivesåmaskine.  Med en tandsåmaskine trækkes en tand gennem jorden, og frøet lægges bagved tanden. Med en skivesåmaskine skærer en rulleskive en rille i jorden, hvor frøet lægges og rillen trykkes ind igen. Der er fordele og ulemper ved begge typer.

En fordel ved tandsåmaskinen er, at det fungerer godt at placere frø under overfladen af afgrøderester, hvilket øger sandsynligheden for, at det kommer i direkte kontakt med jorden. Tandboret skaber også en mineralisering i rillen, som kan hjælpe med tidligere spring af frøene. Ulemperne er dog, at der er risiko for, at afgrøderester på marken kan trækkes med i såmaskinen, og at tanden forårsager lidt mere jordforstyrrelse og som risikerer større spiring fra jordens egen frøbank.

Ved skivesåmaskiner skærer en skive både gennem afgrøderester og dækafgrøder, hvilket gør den bedre egnet til marker med større dækafgrøder, men der er også en øget risiko for at afgrøderester skubbes ind i frørillen. Dette kan kompromittere frøets kontakt med jorden.

Hvis du lige er startet med direkte såning, kan det være en god ide at starte med afgrøder som ærter eller hestebønner, der har store frø og masser af spiringspotentiale, da de er mindre følsomme over for såbedsproblemer. Vårbyg kræver derimod meget præcis såning og optimale forhold for at blive veletableret.

Er du ivrig for at komme i gang med direkte boring eller har du spørgsmål til de metoder, du bruger i øjeblikket? Kontakt planteavlskonsulent Kristian Thomsen på krt@agroganic.com, hvis du vil vide mere.