Skip to main content

Regenerativ er hvor det ambitiøse og realistiske mødes

29. maj 2024

Vejen til regenerativt landbrug er en rejse, ikke en ændring fra den ene dag til den anden, men det betaler sig i sidste ende. Regenerativ dyrkning resulterer i mere modstandsdygtige afgrøder, mere stabilt udbytte, mindre arbejde og reducerede inputomkostninger. Men hvordan kommer du i gang?

Få mennesker starter som regenerative landmænd, især i stor skala, men det betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Generelt vil store landmænd nærme sig rejsen til regenerativt landbrug enten som konventionelle eller økologiske landmænd. At være regenerative er ikke en enten-eller-situation, men snarere en skala for, hvor godt du inkorporerer principperne på måder, der giver mening for hvert enkelt felt.

Agroganic har længe arbejdet med stor-skala konventionelle landbrug og omlægning til conservation agriculture (CA) i mange år, før vi valgte at øge ambitionen for bæredygtig dyrkning og gå ind i regenerativt landbrug.

 

 

Som det ses af denne figur fra projektet ’Design for Sustainable Agrifood Systems’ af Kristine Fisker og Sara Dømler fra DTU, kan forskellige typer af landbrugssystemer opnår bedre regenerativ praksis, afhængig af deres udgangspunkt. Økologiske landmænd kan også opnå bedre regenerative resultater ved at arbejde hen imod minimal jordbearbejdning, mens CA-landmænd kan arbejde på at reducere deres pesticidforbrug. Konventionelle landmænd er nødt til at arbejde både på deres pesticidforbrug og jordbearbejdningsniveau. Alle tre landbrugsmetoder er valide udgangspunkter, og figuren viser, at der er behov for forskellige tiltag for at blive mere regenerative ud fra forskellige landbrugssystemer.

Regenerativt landbrug er ikke en ensartet løsning. Hver foranstaltning vil påvirke marker på forskellige måder afhængigt af markens historie, jordtyper og lokale forhold som vejr, og det kan tage tid at opnå de ønskede forhold.

Når du har det, overtager naturen mange af opgaverne og gør det nemmere at være landmand. Fordelene taler for sig selv, og regenerativt landbrug øger robustheden af dine afgrøder såvel som din landbrugsvirksomhed.

Hvordan bevæger man sig mod regenerativt landbrug

Der er mange skridt du kan tage allerede i dag for at komme i gang med at gøre din landbrugsvirksomhed regenerativ, og du behøver ikke at gøre det alene. Hos Agroganic er vores konsulenter specialiseret i regenerativ dyrkning og har mange års erfaring med at hjælpe store landbrug med at indarbejde de regenerative principper.

Kontakt os her hvis du har lyst til at høre mere om hvordan du kan komme i gang med regenerativt landbrug.